METSÄNHOITOTYÖT

METSÄNHOITOTYÖT

A-metsän kautta kaikki tarvitsemasi metsänhoitotyöt hoituvat helposti ja ammattitaidolla.

Metsänhoito on tärkeä osa metsän kasvatusta ja siitä saatavaa hyötyä. A- metsän asiantuntijoilla on monen vuoden kokemus eri metsänhoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Hoidamme metsääsi ammattitaidolla ja kokemuksella. Huolehdimme myös siitä, että mahdolliset valtion avustukset tulevat haetuksi.

LASSE KUMPUNIEMI

metsäasiantuntija

Ota yhteyttä
lasse.kumpuniemi(at)a-metsa.fi
 040 764 7529

Taimikon hoito

Puiden ollessa alkutekijöissään on tärkeää pitää huolta taimien kunnosta. On hyvä seurata, ettei nopeasti kasvava vesakko ja heinä tukahduta taimikkoa. A-metsän kautta saat taimikollesi osaavimman avun ja huolehdimme taimikkosi parhaaseen kasvukuntoon. Huolehdimme siitä, että taimikko harvennetaan oikeanlailla ja, että kasvamaan jätetään parhaimmat ja hyväkuntoisimmat puut. Täytämme ja toimitamme puolestasi lomakkeet mahdollista valtion tukea varten. Tuki ohjataan maanomistajan tilille.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito on ajankohtaista tehdä, kun puusto kasvaa liian tiheässä ja rungot eivät täytä ainespuun vaadittavia mittoja. Metsurimme raivaa tällaiset kohteet kuntoon, jotta metsäsi pääsee kasvamaan ja antamaan parhaan mahdollisen tuoton kun on ensiharvennuksen aika. Täytämme ja toimitamme puolestasi tarvittavat lomakkeet mahdollista valtion tukea varten.

Heinäys

Erityisesti rehevimmillä mailla on vaarana, että nuoret taimet voivat jäädä nopeasti kasvavan heinän alle. Heinäyksellä huolehtimalla varmistat, etteivät taimet tukehdu nopeasti kasvavan heinän alle. On vaarana, että nopeasti kasvava heinä ehtii tuhota taimet ja alue joudutaan uudistamaan uudestaan. A- metsän asiantuntemuksella heinäys tehdään oikein ja todelliseen tarpeeseen.

Metsän uudistaminen

Parhaat mahdolliset lähtökohdat uuden metsän kasvattamiselle saadaan oikeanlaisella maanmuokkauksella sekä puulajin ja viljelymenetelmän valinnalla. Varmistamme että metsällesi tehdään oikeanlainen maanmuokkaus ja viljely. Otamme huomioon maastossa havaitut tekijät, joilla on vaikutusta uudistumisen onnistumiseen. A- metsän asiantuntijan avulla saat parhaat lähtökohdat uudistumisen onnistumiseen. Metsänomistaja voi myös halutessaan itse huolehtia istutuksesta, jolloin toteutamme maanmuokkauksen ja toimitamme taimet.