SUOMETSÄNHOITO

SUOMETSÄNHOITO

A-metsältä saat kattavat suometsänhoidon kokonaispalvelut ja vahvan asiantuntemuksen

Suometsänhoidon päätavoite on korjata soistuneen metsän ravinne- ja kuivatustilanne kunnostusojituksella ja siten palauttaa metsän kasvu normaalille tasolle. Ilman oikeaan aikaan tehtyä suometsänhoitoa suometsät muuttuvat ajanmittaa taloudellisesti epäkannattaviksi kitumaiksi. Suometsänhoidon yhteydessä parannetaan metsätilan kulkuyhteyksiä piennartasanneteillä, jotka lisäävät puukaupan kannattavuutta nyt ja tulevaisuudessa.

JUHA KANGAS

metsäasiantuntija

Ota yhteyttä
juha.kangas(at)a-metsa.fi
 044 235 6318

Ojasuunnittelu

Teemme kunnostusojitussuunnitelman asiakkaan toiveita kuunnellen. Suunnittelemme ojituksen lisäksi vesiensuojelurakenteet, piennartasannetiet, sekä tarpeen mukaan merkitsemme tulevat ojat hakkuita varten. Asiakas voi halutessaan toteuttaa itse A-metsän suunnitteleman ojituksen.

Suometsien puunkorjuu

Suometsien puunkorjuu on järkevää antaa A-metsän huolehdittavaksi. Ilman puunkorjuuta ojituksen toteuttaminen on mahdotonta, sillä kaivinkoneet eivät kykene kaivamaan ojia pystymetsään. Valvomme asiakkaan etua puukaupassa ja varmistamme, että ojalinjat hakataan suunnitelman mukaisesti.

Kunnostusojituksen toteutus

A-metsällä on käytettävissä ammattitatoiset konemiehet. Varmistamme että ojat ja piennartiet täyttävät suunnitelman mukaiset kriteerit ja että vesiensuojelurakenteet ovat nykyaikaisia.

Tärkein tavoitteemme on valvoa asiakkaamme etua puukaupassa ja tehdä toiveiden mukainen metsä!